ΔΡΑΣΗ της Ε' Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα "ΑΓΓΙΓΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ"