Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΕΣ 2019Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΘ