Καλαμαριά 2023, 1ο καλλιτεχνικό συμπόσιο, 28 χώρες

Καλαμαριά 2023, 1ο καλλιτεχνικό συμπόσιο, 28 χώρες