"ΤΑ ΡΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ", 22.01.2019 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, GALLERY "ΡΩ", ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΚΑΠΛΑΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΑΣ, ΓΛΥΠΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ, Τ.Ε.Ε.Τ.


ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙΔΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ