24η ατομική έκθεση 2022

 24η ατομική έκθεση 2022

Gallery spice art Thessaloniki