Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Αφροδίτη Καραμανλή-Ευαγγελία Χρυσοπούλου-Κυριακή Κασίδου
 Έφη Γανέλη - Μελπομένη Καρακίτσου